متن ترانه


خوب میدونم که هنوزم منو دوس داری مگه نه
شباتو با فکرمن سر رو بالشت میذاری مگه نه
من نذاشتم کسی جاتو بگیره توی دلم
خوب میدونم نمیدی دل به غریبه مگه
بین انگشتای دستم جای دستات خالیه
فک نکن که خوبه حالم تو دلم غوغاییه.
من برات تنگه دلم بگوکجایی تابیام
هیچ چیزی واسم نمونده جزاین بغض وگریه هام.
مگه قول نداده بودم مال هم میشیم یه روز
مگه صد دفه نگفتم تو فقط باش تو فقط باش توفقط باش.
این دفه قهرمنو تو یکمی طولانی شده
حس خوب بین ماکو چرااینجوری شده
بین انگشتای دستم جای دستات خالیه
فک نکن که خوبه حالم تو دلم غوغاییه.
من برات تنگه دلم بگو کجایی تا بیام
هیچ چیزی واسم نمونده جزاین بغض وگریه هام
مگه قول نداده بودم مال هم میشیم یه روز
مگه صددفه نگفتم تو فقط باش تو فقط باش
تو فقط باااش

دانلود آهنگ

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها